Küçük Oteller için Kanal Yöneticisi Kullanmak Neden Önemlidir?